Royal Highness/Königliche Hoheit/Hans kongelige høyhet av Thomas Mann (1909)

Begrenset av en deformert hånd må Klaus Heinrich leve opp til tituleringen Hans kongelige høyhet i et lite tysk hertugdømme. Det innebærer at han må holde hånden skjult og leve med stor avstand fra det virkelige livet. Også som voksen, da den eldre broren ber ham ta over pliktene som storhertug, lever han til pynt […]

Royal Highness/Königliche Hoheit/Hans kongelige høyhet av Thomas Mann (1909) Read More »