Din skrivementor:

Proff hjelp
til å skrive bedre

 

 

Jeg henvender meg først og fremst til deg som vil finpusse måten du skriver på. Du vil lære å skrive mer presist, korrekt, levende og variert, og bruke mindre tid på nå fram med skriftlige budskap. Kanskje har du fått en ny jobb som involverer mer skriftlig kommunikasjon? Eller er du en journalist eller en annen type skribent som stresser over at tekstene du skriver knapt blir redigert og korrekturlest før de blir publisert?

Det er sant at ord er makt. Derfor vil du som jobber for å skrive bedre, samtidig jobbe for å kunne utrette mer med livet ditt. Jeg håper du bruker makten over ordene til noe godt.

TEKSTFORBEDRING, 
SKRIVEKURS OG LESETIPS

Trekantfjes m logo og tekst.001

TEKSTFORBEDRING

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke meg som DIN SKRIVEMENTOR. Jeg viser hvordan teksten din kan redigeres så den blir bedre. Du vil lære mye til neste gang du skriver. Kanskje er det en e-post du skal sende til konsernledelsen, en magasinartikkel du vil løfte til nytt nivå før du sender den til redaksjonen, eller et kapittel i en bok du skriver?

Når vi har en avtale, sender du meg en tekst (Word eller Pages) som jeg redigerer og kommenterer før jeg sender den tilbake til deg. Du gjennomfører endringene selv – da lærer du mest. Jeg gir deg tips om hva du må jobbe mer med, og hvordan. Du får en huskeliste som kan hjelpe deg neste gang du skriver. Hvis du vil, kan jeg også gjennomgå teksten med deg via Zoom.

Jeg tar kr 750 per time.

mac2

skrivekurs

Jeg jobber med å lage et nettbasert skrivekurs for deg som ønsker 
💪🏻 skriftlig gjennomslagskraft
💪🏻 økt generell skrivekompetanse 
💪🏻 mer skriveglede

Skrivekurset vil ha fokus på åtte trinn mot proff tekst: 

  1. Bruk kunnskap om målgruppen til å nå fram med innholdet.
  2. La hensikten med å skrive en tekst styre form og innhold.
  3. Prioriter tekstens innhold i gjennomtenkt rekkefølge.
  4. Forstå hva slags støy som kan undergrave det du søker å formidle, og hvordan du likevel kan nå fram til mottageren.
  5. Skriv klart og konkret.
  6. Lær deg, og følg, de viktigste skrivereglene.
  7. Bli en kløpper til å korte ned tekst.
  8. Tren på å bli så fleksibel med ord og setningsstruktur at du raskt og enkelt kan omskrive en tekst, for eksempel fra distansert til imøtekommende.
Bok

Lesetips

Å lese bøker er en glimrende metode for å utvikle skriveferdigheter, uavhengig av nivå!

Når jeg leser,  søker jeg å finne ut hvorfor visse setninger, avsnitt, scener, karakterer eller plot – eller hele romaner – gjør mer inntrykk enn andre. Ved å stille hvorfor-spørsmål øker jeg egen bevissthet rundt hva det er mulig å få til, og jeg ser tøyeligheten i språk og i form. Det å se at noe er mulig, inspirerer meg til å jobbe med egne ferdigheter. 

Kategorier