Kontakt

LA OSS SAMARBEIDE!

Fyll ut skjemaet og bruk meg som DIN SKRIVEMENTOR én gang eller flere, over kort tid eller lenger tid. Med én-til-én-veiledning viser jeg hvordan du kan forbedre egen tekst så du lærer mye. For bestandig! 

Kanskje ønsker du at:

  • e-postene eller nyhetsbrevene du sender blir proffere skrevet?
  • magasinartikkelen du er usikker på løftes til nytt nivå før du sender den til redaksjonen?
  • et kapittel i en bok du skriver blir mer sånn som du hadde tenkt?
  • nettsiden din får en språkvask?
  • blogginnleggene dine får et mer magasinjournalistisk preg?
  • du får vite hva som er dine styrker og svakheter på skrivefronten, og hvordan svakhetene kan utbedres?

Foreløpig tar jeg kun kr 750 per time. Betaling skjer via Vipps eller faktura.