A Portrait of the Artist as a Young Man/Portrett av kunstneren som ung mann av James Joyce (1916)

Det er ikke enkelt å lese James Joyce. Han er en tungvekter, men denne romanen er en grei inngang til hans forfatterskap, til tross for at den tidvis har et bibelsk preg med mye himmel og helvete.

A Portrait of the Artist as a Young Man/Portrett av kunstneren som ung mann av James Joyce (1916) Read More »