Anna Karenina av Leo Tolstoj (1878)

I familien Oblinskii i Moskva har Dolly nylig oppdaget at mannen, Stiva, hadde et forhold til barnas guvernante. Hun vurderer å forlate ham. Men så kommer Anna Karenina på besøk for å mekle. Anna er Stivas søster, gift med Alexej Karenin. Samtidig blir Dollys yngre søster, Kitty, gjort kur til av den kjekke yrkesmilitære Vronskij, og også av jordeieren Levin. Kitty vil ha Vronskij, men Vronskij og Anna faller for hverandre, og Anna klarer ikke å ta hensyn til at hun er gift og har en sønn …

Og likevel er dette så mye mer, så veldig mye mer, enn en kjærlighetsroman. Kanskje er det Konstantin Levins bror, Sergey Ivanovitch, som sier hva romanen egentlig handler om:

”The chief problem of the philosophy of all ages consists just in finding the indispensable connection which exists between individual and social interest.”

Når skal individets behov få veie tyngre enn en samfunnsnorm, i den grad at det er samfunnet som bør tilpasse seg – og endre normer og eventuelt regler? Når samtalen med det utvalgte sitatet finner sted er temaet jordbruk. Jeg tenker at setningen like gjerne kan gjelde ekteskapet, og livet selv: Handler kanskje ikke livet i stor grad om å finne balansegangen mellom egeninteresse og sosial velferd?

Ekteskapet er altså et sentralt tema, og flere problematiske sider av datidens ekteskap blir belyst, fra begge kjønns sider, blant annet: Bør man gifte seg av kjærlighet eller av fornuft? Hadde det vært en idé å la kvinner utdanne seg slik at ekteskapet ble mer intellektuelt jevnbyrdig? Er det greit at samfunnet reagerer mye mer negativt på kvinners utroskap enn på menns? Skal det være umulig for en kvinne å bli skilt, hvis ektemannen motsetter seg det? Er det riktig at et barn, uavhengig av farskap, får navnet til sin mors ektefelle når han/hun blir født og må vokse opp som hans barn?

Samfunnets normer og regler går ikke i den lidenskapelige Annas favør, og hun går gradvis til grunne. Men i starten er Vronskij og Anna så magnetisk tiltrukket av hverandre at de ikke kan unngå å havne sammen. Det vises blant annet ved at Vronskij glemmer at Anna er gift; som om følelsene dem imellom er av overjordisk karakter:

But before he caught sight of her, he saw her husband, whom the stationmaster was deferentially escorting through the crowd. ”Ah, yes! The husband.” Only now for the first time did Vronskij realize clearly the fact that there was a person attached to her, a husband. He knew that she had a husband, but had hardly believed in his existence, and only now fully believed in him (…)

Kjærlighetshistorien mellom Levin og Kitty går den andre veien, fra umulig til øm. Etter at Levin har fått nei fra Kitty første gang han frir, er kommunikasjonen ordløs på en veldig fin måte:

”If you can forgive me, forgive me,” said her eyes, ”I am so happy.”
”I hate them all, and you, and myself,” his eyes responded, and he took up his hat.

Den ordløse kommunikasjonen blir brukt også neste gang han frir, ved hjelp av bokstavbrikker. De klarer å forstå hverandre ved å bruke kun den første bokstaven i hvert ord de vil si. Veldig romantisk, og det underbygger tanken om at vi i et forhold håper partneren forstår oss uten at vi trenger å forklare så mye. Kitty og Levin får imidlertid erfare, som de fleste av oss, at tydelig kommunikasjon mellom ektefeller er vesentlig for å lykkes.

*

Noen bøker må jeg bare lese flere ganger, og dette er en av dem. Jeg leste romanen på engelsk da jeg var i begynnelsen av tjueårene og ble totalt forvirret av alle navnene. Siden har jeg sett boken filmatisert og nylig har jeg hørt på lydbokversjoner både på engelsk og norsk. Jeg har valgt sitater på engelsk fordi jeg syns de er hakket mer poetiske.

Skal du lese Anna Karenina for første gang, vil jeg anbefale deg å ha et lite bokmerke med fornavn, kallenavn, farsnavn og etternavn på de mest sentrale personene. Her er en norsk liste, men merk at stavemåten kan variere i ulike utgivelser og på ulike språk:

Anna Arkadjevna Karenina – gift kvinne med barn
Alexej Alexandrovitsj Karenin – Annas ektemann, embetsmann
Alexej Kirilovitsj Vronskij – gardeoffiser og Annas elsker
Stefan (Stepa eller Stiva) Arkaditsj Oblinskii – Annas bror
Darja (Dolly) Aleksandrovna Oblinskii – Stefans kone
Konstantin Dmitritsj Levin – jordeier og venn av Oblinskii
Jekaterina (Kitty) Aleksandrovna Stjerbatskaja – Dollys søster og etter hvert Levins kone
Nikolaj Dmitritsj Levin – Konstantin Levins bror
Sergej Ivanitsj Kosjnysjev – Konstantin Levins halvbror
Fryst Alexandr Stjerbatskij og fyrstinne Stjerbatskaja – Dolly og Kittys foreldre