When Nietzsche Wept/Da Nietszche gråt av Irvin D. Yalom (1992)

Dette er en godbit for alle med litt interesse for psykologi og filosofi! I denne intellektuelle romanen møter du blant annet filosofen Friedrich Nietzsche og nevrologen og psykiateren Sigmund Freud. Hovedpersonen er den østerrikske legen Josef Breuer, kjent for å ha lagt grunnlaget for psykoanalysen med Freud. Romanen handler om et vennskap som utvikler seg mellom Breuer og Nietzsche høsten 1882 i Wien.

Breuer og Nietzsche møtte aldri hverandre i det virkelige livet, men i denne romanen hjelper de hverandre. Mens Breuer får behandling for sine sjelelige kvaler, får Nietzsche legehjelp – blant annet for sine kraftige migreneanfall. Samtalene dem imellom utvikler seg til en slags eksistensiell samtaleterapi der mange av Nietzsches teorier blir diskutert på en jordnær og spennende måte.

Et av de nietzschiske begrepene som omtales er ”evig gjenkomst”. Dette er et konsept som ikke handler om reinkarnasjon, men om at et menneske til evig tid blir gjenfødt i samme kropp. Hva om alt som skjer, kommer til å skje igjen? Hva om dette livet er ditt evige liv? Ville du gjort noe annet enn du har gjort, om du hadde visst at valgene skulle ha evige konsekvenser? Og hvordan velger du veien videre?

Nietzsche mener vi skal elske vår skjebne og være oss bevisst hva i vårt liv vi kan gjøre noe med. Selvsagt er det omstendigheter vi ikke rår over, og disse omstendighetene må vi akseptere. Men de valgene vi tar – alt vi kan bestemme selv – det bør være så riktig for oss at de står seg også hvis det stemmer at vi vil gjenta det samme valget om og om igjen til evig tid.

Dr. Josef Breuer bestemmer seg for å teste ut hva han vil gjøre dersom han kan leve som om han er helt fri til å ta selvstendige valg uten hensyn til plikter, samfunnsnormer og andre mennesker. Det første han gjør er å forlate kone og barn. Han oppsøker nå blant annet sekretæren han avskjediget, i håp om å bli tatt imot med åpne armer. Da han snakker til henne om friheten han søker, blir han møtt med dette:

”What kind of freedom do you mean? What do you mean by unlived life?” She shook her head incredulously. ”Josef, none of this makes much sense to me. I have always wished I had your freedom. What kind of freedom have I had? When you have to worry about rent and the butcher’s bill, you don’t worry much about freedom. You want freedom from your profession? Look at my profession. When you fired me I had to accept any job I could find, and right now the only freedom I wish for is the freedom not to work the night shift at the Vienna General Hospital.”

Akkurat da jeg tenker at legen har forstått at ”frihet” er et relativt begrep og må innse at han har ødslet bort det som virkelig var et bra liv, våkner han opp fra hypnose! Han testet ut friheten under hypnose utført av Sigmund Freud – det var et tankeeksperiment.

Jo, jeg vet, det høres søkt ut, men boken er fantastisk! Jeg blir virkelig fanget av historien og de dypsindige dialogene. Det er dessuten veldig spennende å se historiske karakterer få liv av en så troverdig forfatter: Irvin D. Yalom har vært professor i psykiatri ved Stanford University og bruker sin kunnskap på mesterlig måte.

Etter hypnosen ser Breuer på familien med andre øyne. Nå tenker han ikke lenger at han er fanget av familien, men at han velger familielivet. Han velger henne, kona. Hver dag velger han henne. Og det merker hun jo, og forholdet deres blir bedre.

Jeg hørte på lydbokversjonen av romanen, innlest på engelsk av Paul Michael Garcia. Anbefales!