The Rise of Silas Lapham av William Dean Howells (1885)

Opportunisme og grådighet bidrar til at Silas Lapmann gjør det stort med en spesiell type husmaling. Økonomisk rykker han og familien opp til overklassen uten kjennskap til de sosiale kodene og dannelsen. Samtidig forelsker begge døtrene hans seg i samme person, den aristokratiske Tom Corey. Men hva skjer da Silas er i ferd med å tape formuen?


Tittelen refererer ikke til hvordan Silas oppnår sin formue, men til hvordan han oppnår en moralsk seier idet han mister den: Fra å være en som albuer seg fram og tenker at det er alle mot alle, innser han at det også ligger mye verdi i å vise omtanke for sine medmennesker. 
Romanen er en fin klassiker det er lett å lese og komme inn i.

Klikk her for å lese om andre klassikere 🙂