Stikkordarkiv: Barry Miles

Jack Kerouac: King of the Beats av Barry Miles (1998)

Skulle man skrevet en roman basert på Jack Kerouacs liv, ville den fått kritikk for å virke urealistisk, som du snart skjønner ved å lese mer. I denne biografien tegner Barry Miles et ufordelaktig portrett av beat-forfatteren Jack Kerouac (1922–1969), mest kjent for kultromanen On the Road utgitt i 1957, og med tittelen På kjøret i den norske oversettelsen fra 2004. Romanen speiler Jack Kerouacs egne grensesprengende opplevelser. Skrivestilen i On the Road er typisk beat: jazz-inspirert, springende og preget av indre bevissthetsstrøm, forkortelser, manglende småord og brudd med vanlig syntaks. Målet var å la språket bevege seg mer i takt med virkeligheten – med den farten noe skjer. Romanen har støtende innhold og vekket sjokk, avsky og fascinasjon i datidens konforme USA.

Les videre