Portrait of a Lady/Portrett av en dame av Henry James (1881)

Dette er en klassiker og behagelig lesning om en interessant tid. I motsetning til mer krevende Henry James-bøker, glir sidene raskt unna.

Hovedpersonen er den frihetssøkende og individualistiske Isabel Archer. Ganske tidlig får vi dette vakre sitatet om hvordan hun ønsker å leve:

Her life should always be in harmony with the most pleasing impression she should produce; she would be what she appeared, and she would appear what she was. Sometimes she went so far as to wish that she might find herself some day in a difficult position, so that she should have the pleasure of being as heroic as the occasion demanded.

Snart arver Isabel en formue fordi en mann ønsker at hun skal kunne få enda mer frihet til å oppfylle seg selv og dermed bli enda lykkeligere. Ganske spesielt, i en tid da kvinner i stor grad ses på som objekter med lavere status enn menn. Men pengene gjør ikke Isabel lykkelig. Hun klarer ikke å se forskjell på menn som vil ha henne for den hun er, og menn som vil ha henne på grunn av pengene. Hva er det riktig av henne å gjøre, når hun oppdager at hun har blitt lurt til å gifte seg med en ”gold digger”?

Slutten er åpen. Hva kunne vært en å heroisk reaksjon på hennes situasjon den gang, i 1881, og hva kunne det vært i dag?