Parfymen: Historien om en morder av Patrick Süskind (1985)

Dufter blir ikke helt det samme etter å ha lest denne romanen! Handlingen er fra 1700-tallet, stedet er Frankrike og hovedpersonen er Jean-Babtiste Grenouille – som er født med en ekstremt fintfølende luktesans i en tid da alt stinket, selv kongen og dronningen stinket. Men Grenouille var annerledes. Han skilte ikke ut en eneste duft. Og derfor ble han en massemorder.


Grenouille er som besatt av sin egen mangel på lukt, og også på de luktene som omgir ham. Han er grenseløs i sitt vitebegjær når det gjelder substansen i de duftene som omgir ham. Dette går særlig på bekostning av unge kvinner som akkurat er blitt modne. Han vil fange duften av dem, og for å få til det er de nødt til å dø.

Sånn er beskrivelsen da Grenouille for første gang sanser en ung kvinne han vil stjele duften fra:

Duften var så enestående skjør og fin at han ikke klarte å holde på den, stadig igjen fortapte den seg, ble slukt av rakettenes kruttrøyk, blokkert av menneskenes utdunstninger, partert og revet opp av byens tusen lukter. Men så var den der igjen, som et lite bruddstykke, et kort sekund var den nærværende som en vidunderlig antydning … så forsvant den igjen. Grenouille led kvaler. For første gang var det ikke hans griske karakter som ble krenket, det var hans hjerte som led.