North and South av Elizabeth Gaskell (1854–1855)

Elizabeth Gaskell var engasjert i klasseforskjeller og de fattige arbeidernes kår, og mente det burde bli mer forståelse mellom arbeidere og bedriftseiere. Det kommer tydelig fram i denne romanen. Her har vi en politisk engasjert forfatter som fikk motstand fordi hun støttet de fattigste og skrev kunnskapsrikt om industriarbeidere – som kvinne midt på 1850-tallet.

Romanens hovedperson er Margaret Hale. Da faren oppgir presteyrket fordi troen svikter, flytter familien fra den sørlige delen av England til en industriby i nord. I sør har Margaret fått fin utdannelse og en moral som gjør at hun blant annet ser ned på fabrikkeieren John Thornton, en mann som har bygget seg opp økonomisk uten arv og derfor ikke er født gentleman. Margarets stolthet bøyer av etter hvert. Hun blir gradvis mer ydmyk, samtidig som hun våger å utfordre systemet og forholdene som industriarbeiderne lever under. Hun kommer raskt i konflikt med John, men som leser skjønner jeg at han har potensial til å bli godt likt, hehe, når han tolker begrepet gentleman på denne måten:

I take it that ”gentleman” is a term that only describes a person in his relation to others; but when we speak of him as ”a man”, we consider him not merely with regard to his fellow men, but in relation to himself – to life – to time – to eternity.

Broren hennes, Frederick, står i fare for å bli hengt dersom han viser seg på Engelsk jord, og sier dette:

Blot your misdeeds out (if you are particularly conscientious), by a good deed, as soon as you can; just as we did a correct sum at school on the slate, where an incorrect one was only half rubbed out.

Liker du denne, er jeg sikker på at du vil elske Edit Wharton!