A History of Western Philosophy av Bertrand Russell (1945)

Jeg vil gjerne bli klokere uten å kjede meg på veien 😜, så for å få litt mer filosofihistorisk oversikt, lyttet jeg til den 38 timer lange lydbokversjonen av A History of Western Philosophy. Forfatteren, Bertrand Russell, var selv filosof og forfatter – han mottok Nobelprisen i litteratur i 1950. Boken er blitt hyllet og kritisert. Jeg synes dette var en fin innføring, først og fremst fordi Russell stort sett skriver godt og levende. Unntakene er – for meg – når han blir vel akademisk i sine analyser, eller introduserer en person ved å si hvor feilbarlig vedkommende er som filosof og dermed oppfordrer oppmerksomheten min til å ta friminutt.


Nå er jeg ikke blitt merkbart klokere etter å ha lyttet til boken, men jeg har i det minste flere knagger å henge ny kunnskap på! Jeg datt av lasset stadig vekk, det må innrømmes, men andre ganger ble jeg så interessert at jeg faktisk googlet meg fram til en pdf-versjon av boken der jeg gratis kunne lese, og ikke bare lytte til, det som interesserte meg mest, se her.  

Vil du lese det jeg mener er de beste kapitlene? Da vil jeg anbefale å lese fra kapitttel XII og ut XIV. Her får du en spennende innføring om Spartas påvirkning – en stat som i antikken var svært dyktig på krigføring i flere århundrer, fordi de ikke fokuserte på noe annet. Men til hvilken menneskelig pris? Og hvordan påvirket dette Platon, og måten vi skaper et samfunn på i dag? Jeg satt igjen med tanker om hvor skummelt er det når et samfunn (eller enkeltmennesker!) bygger alle sine normer og regler opp under ønsket om utøve makt over andre, framfor å legge til rette for at flest mulig kan få gode og meningsfulle liv. Da jeg leste om den utopiske Staten til Platon var det interessant å merke seg hvordan samfunnets beste til enhver tid skulle trumfe enkeltindividets beste. Staten skulle til og med ha lov til å lyve – for eksempel innføre regler om et klassedelt samfunn og hevde, uten noe som helst fundament, at religionen dikterte det …

Andre «snarveier» til økt filosofisk innsikt har jeg først og fremst funnet på YouTube. Her finner du en svært lettfattelig og interessant serie hvis du søker på «the school of life philosophy» eller «crash course philosophy». Etterpå kan du avansere på samme kanal ved å søke på «philosophy», «philosophy lecture», «modern philosophy», «western philosophy», «history of philosophy» og enkeltindivider som «Sartre» og «Beauvoir». Kjekt å se på mens du spiser et eller annet måltid alene, eller mens du tråkker bedagelig på et treningsapparat.

På telefonen har jeg i tillegg lagt filosofi.no på hjem-skjermen. Her finner du lettfattelige tekster på norsk.